Задаци за вежбање за писмени задатак(са решењима) – КОНАЧАН СПИСАК

ПЕТИ РАЗРЕД – коначан списак задатака за први писмени задатак

На првом писменом задатку ће бити задаци из две области:

1. СКУПОВИ(списак задатака као и за контролни)

2. СКУПОВИ ТАЧАКА У РАВНИ

Задаци из области 2. СКУПОВИ ТАЧАКА У РАВНИ:

2.1. Геометријске фигуре

за 2: 153., 154., 156., 159.

за остале оцене: 155., 157., 158., 160., 161., 162., 163., 166., 167., 168., 169., 173., 175.

2.2. Изломљена линија. Област

за 2: 176., 177., 179.

за остале оцене: 178., 181., 183., 187., 188., 189., 190., 191., 193., 194., 195., 196., 198.

2.3. Кружница и круг. Круг и тачка

за 2: ИЗ УЏБЕНИКА ЗАДАЦИ 1., 2. и 3. ИЗ ВЕЖБИ ПРЕ 4. ЛЕКЦИЈЕ

за остале оцене: 203., 204., 205., 206., 208., 209., 210.

2.4. Круг и права. Тетиве и тангенте

за 2: 211.

за остале оцене: 213., 214., 215., 216., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225.

2.5. Два круга

за 2: 226.

за остале оцене: 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 237, 238., 239., 240.

РЕШЕЊА:

5.2.1. Геометријске фигуре

5.2.2. Изломљена линија. Област

5.2.3. Кружница и круг. Круг и тачка

5.2.4. Круг и права. Тетиве и тангенте

5.2.5. Два круга

Advertisements

Задаци за контролни 5. разред, 27.9.

ПЕТИ РАЗРЕД Задаци који могу да буду на контролном, 27. септембра:

1. СКУПОВИ

1.1. Појам скупа. Начини задавања скупова

2., 5., 6., 11., 14., 15., 16., 17. и 18.

1.2. Подскуп. Једнаки скупови

22., 25., 27., 30., 31. а) и б), 32., 34., 35. а), б), в), г) и д), 36. а), б), в), г) {1,3} је подскуп од {4,x,y,6}; 38., 39., 40., 41., 44., 45., 46. a), б), в), г), д); и 50.

1.3. Унија скупова

51., 52., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 61., 63. и 64.

1.4. Пресек скупова

66., 67., 68., 69., 75., 79., 80., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89. и 90.

1.5. Разлика скупова од 91. до 120.

1.6. Речи „И“, „ИЛИ“, „НЕ“, „НЕКИ“, „СВАКИ“ не треба ниједан задатак

1.7. Скупови N и N0

131., 132., 137., 138., 139., 140., 142., 149. и 150.

Прелиминарни резултати Међуопштинског такмичења из математике 2013.

4. разред
81.-91. Дуња Броћић 20+20+0+0+0=40
97.-104. Марта Мартина Зејак 20+15+0+0+0=35
од 126 учесника

5. разред
40.-45. Кристина Обрадовић 20+0+10+0+8=38 (2 поена до похвале)
76.-79. Павле Радоњић 0+0+10+0+0=10
од 94 учесника

7. разред
17.-18. Василије Стамболић 20+0+2+8+0=30 ПОХВАЛА
од 54 учесника

8. разред
19. Ђурђина Милетић 0+4+20+0+5=29
од 24 учесника

ЧЕСТИТАМ СВИМ УЧЕСНИЦИМА НА ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА!